Заборави ако можеш !!!Прваче
Прваче сум веќе
вистина е цела
во жили ми тече
крв Титовска врела
Букварот го сакам, книгите ги дружам
на земјава родна 
вечно ќе и служам.

0 comments: