The Wall (1982)


Соништа, стравувања и делириуми на една рок-ѕвезда, која на врвот од својата слава знае дека во иднина ја очекуваат само разочарувања. Зошто е култен: никој друг пред визуелниот гениј Алан Паркер не дошол на идеа да адаптира, речиси буквално, една плоча на филм - и тоа каква плоча!
1 2 3 4 5 6 7 8
или/or
1 2 3 4 5 6 7 8
Join the parts with HJ-Split

0 comments: